Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τσαβδαρίδης
 
 
 
 
 
 
Επιλογή γλώσσας
 
 
 
 
 
 
 
20ετή εμπειρία στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (Η.Π.Α.)
 
 
 
 
 
 
 

Φίλτρανση & Επεξεργασία Νερού

 
 
  • Εμπορία και εγκατάσταση φίλτρων νερού όλων των τύπων για οικιακή ή επαγγελματική χρήση: ενεργού άνθρακα, αντίστροφης όσμωσης, υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), αποσκληρυντές νερού.

  • Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του νερού από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για φίλτρα.
 
 
 
Φίλτρανση, Επεξεργασία Νερού